مسئول گروه دندان‌پزشکی در روستاهای هوراند گفت: تمام خدماتی که از طریق آمبولانس های سیار دندان‌پزشکی به روستائیان ارائه می‌شود رایگان است و این و مسلما کمک بزرگی به اقتصاد روستاییان خواهد بود این ها ناشی از تعهد ما به دولت برای خدمت به مردم نظام جمهوری اسلامی ایران است.

دکتر محمد رنجبران، دندان پزشک گروه آمبولانس سیار دندان‌پزشکی که در روستاهای شهرستان هوراند مشغول به ارائه  خدمات هستند در گفتگو با اهرخبر، اظهار کرد: اتفاق خوبی که با عنوان خدمات دندان‌پزشکی پیشگیری برای روستائیان در انجام می‌شود کار بسیار ارزنده ای برای دولت تدبیر و امید است.

وی بابیان اینکه با ارائه خدمات دندان‌پزشکی پیشگیری، میتوان جلوی بسیاری از معضلات اجتماعی و هزینه‌های اضافی برای بیماری های دهان  ودندان را گرفت گفت: ازجمله اهداف دندان‌پزشکی پیشگیری جلوگیری از پوسیدگی دندان ها و امن نمودن شیار ها و دندان هایی است که مستعد پوسیدگی هستند.

عضو تیم دندان‌پزشکی با ذکر اینکه یکی از بزرگترین دغدغه های وزارت بهداشت و درمان، خدمات دندان‌پزشکی پیشگیری می‌باشد و گروه هدف این موضوع کودکان، دانش آموزان وبانوان باردار هستند عنوان کرد: شبکه بهداشت و درمان استان آذربایجان شرقی و ازنظر موقعیت و کارشناسی دارای توانایی های مدیریتی بیشتری است و باید هر چه بیشتر در این مورد کار شود.

وی با اشاره به اهمیت آمبولانس های دندان‌پزشکی سیار گفت: موضوع آمبولانس های دندان‌پزشکی سیار بسیار مهم و قابل توجه است  و هر کسی که در این راه قدمی برمیدارد باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا به هدف اصلی وزارت بهداشت و درمان از این موضوع برسیم.

دندان پزشک گروه دندان‌پزشکی سیار گفت: خوشبختانه تمام مراجعه کنندان به این آمبولانس، طبق پرسشی که در خصوص نحوه عملکرد این طرح انجام می‌شود، رضایت کامل خود را اعلام میدارند و این ناشی از احتمام دولت و پزشکان برای ارائه خدمات بهتر است.

وی ادامه داد: خوشبختانه امکاناتی که در آمبولانس های سیار دندان‌پزشکی موجود است قابل قبول هستند و ممکن است خدماتی که در این آمبولانس ارائه می‌شود فقط در مطب های خصوصی تبریز شاهد چنین خدماتی نباشیم.

رنجبران همچنین اظهار داشت: تمام خدماتی که از طریق آمبولانس های سیار دندان‌پزشکی به روستائیان ارائه می‌شود رایگان است و این و مسلما کمک بزرگی به اقتصاد روستاییان خواهد بود این ها ناشی از تعهد ما به دولت برای خدمت به مردم نظام جمهوری اسلامی ایران است.

دندان پزشک گروه دندان‌پزشکی سیار، طرح تحول سلامت را ازجمله اقدامات ارزنده دولت دانست و افزود: طرح توسعه تحول سلامت در روستاها یکی از کارهایی است که امید به زندگی را در روستائیان افزایش میدهد از این رو یکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرها محسوب می‌شود.

وی ضمن تشکر از دانشگاه علوم پزشکی استان عنوان داشت: این گروه پزشکی در قالب ۵ نفر همراه با یک گروه پزشکی دیگر در روستاهای استان در حال فعالیت است امیدواریم با توجه بیشتر مسئولین این تجهیزات و گروه‌های پزشکی افزایش یابند تا بتوانیم خدمات مطلوب تری به مردم استان ارائه دهیم.