به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، زاهد محمودی در بازدید از کارگاه های آموزشی صنایع دستی شهرستان اهر با اشاره به اینکه از صنایع دستی به خصوص تولیدات و اشتغال زایی این هنر در چهارچوب سند تدبیر و توسعه شهرستان اهر حمایت می شود، اظهار داشت: توجه ویژه به صنعت ورنی بافی و صنایع دستی می تواند شهرستان اهر را به قطب اشتغال زایی تبدیل کند.

وی ادامه داد: اگر صنایع دستی و در رأس آن ورنی شهرستان اهر شناسنامه دار و استاندارد سازی شود، می توان به توسعه اشتغال مشاغل خانگی کمک کرد و همچنین می توانیم ورنی را به حوزه صادرات وارد کنیم.

فرماندار اهر همچنین گفت: صنایع دستی ورنی زمانی می تواند درآمدزایی و اشتغال زایی داشته باشد که آن را به خارج از مرزهای کشور صادر کنیم که این امر نیز نیازمند مشتری یابی و معرفی بیش از پیش آن است.

محمودی برگزاری نمایشگاه ها و جشنواره ها را گامی مهم در معرفی ورنی در سطح کشور و بین المللی دانست و گفت: حوزه صادرات ورنی زمانی گشایش می یابد که این محصول منحصر به فرد را در نمایشگاه ها معرفی کرده و مشتری خارجی برای آن پیدا کنیم.

وی در پایان بر لزوم حمایت همه جانبه از صنایع دستی شهرستان اهر تاکید و خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم مشاغل خانگی و اشتغال توسعه یابد، یکی از راه های آن حمایت و بهره گیری از صنایع دستی و ظرفیت هایی است که در این منطقه وجود دارد.