به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، خانواده دوستی در یک اقدام ارزشمند تمامی مخارج پذیرایی مراسم ختم والده مکرمشان، مرحومه حاجیه خانم زرینکار را برای حمایت از ایتام مستحق به مؤسسه خیریه امام سجاد (ع) اهداء کردند.

بر اساس اعلام مدیریت مؤسسه خیریه امام سجاد (ع) شهرستان اهر، مبلغ این کمک ۱۰۰ میلیون ریال می باشد که مستقیما به حساب مؤسسه واریز شده است.

علیرضا ثاقبی در گفتگویی کوتاه بر لزوم برگزاری مجالس ساده برای اموات و پرهیز از اسراف و تبذیر اشاره کرد و گفت: شهروندان با پرهیز از هرگونه افراط و تفریط در برگزاری مجالس ترحیم، ضمن کاهش هزینه های برگزاری این گونه مراسم، زمینه را برای صرف هزینه های مجلس ترحیم در کارهای خیریه فراهم کنند.

یکی از حکمت های شرکت در مراسم عزاداری آن است که این گونه محافل انسان را به یاد آخرت بیندازد و مجلسی که یادآور خدا و قیامت نباشد و او را از دل بستن به دنیا باز ندارد را نمی توان مجلس عبرت نامید.

البته این را هم باید گفت در مجالس یادبودی که شهروندان اهری برای عزیزان درگذشته شان برپا می کنند شاید چیزی به نام اسراف وجود نداشته باشد، اما همین هزینه های جزئی که بابت پذیرایی و تشریفات دیگر صورت می گیرد را می توان صرف امور خیریه که به عنوان صدقه جاریه شناخته می شود، نمود.

امید است این حرکت ارزشمند موجب جلوگیری از اسراف در مجالس ختم و فرهنگ سازی کمک به امور خیریه شود و این نگاه نیز در شهروندان اهری نیز نهادینه گردد.