به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، دکتر سید عباس صالحی در آیین استقبال از رویداد تبریز ۲۰۱۸ با بیان این‌ که آذربایجان شرقی نگین ایران است، گفت: رویداد تبریز ۲۰۱۸ بیانگر هویت ایران است که با دیپلماسی فرهنگ و هنر ایران گره خورده است.

وی با تاکید بر این که تبریز و آذربایجان شرقی مهد فرهنگ و هنر ایران است، افزود: این استان همواره فرصتی برای نقل و انتقال فرهنگی فراهم کرده و ایران وامدار این پل ارتباطی خود است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: این منطقه قرن هاست که مترجم هویت ایرانی برای همسایگان و آن سوی مرزها بوده و منظور از ترجمه همان ایجاد ارتباط فرهنگی و انتقال هویت ایرانی است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این که تبریز از جهت های مختلف ستاره ایران به شمار می آید، گفت: یکی از مزیت های اساسی تبریز و آذربایجان شرقی، حوزه هویت تاریخی و معاصر فرهنگی و مفاخری این منطقه است و بحث گردشگری نیز می تواند به عنوان یک فرصت توسعه مورد توجه قرار گیرد.

دکتر سید عباس صالحی خاطر نشان کرد: رویداد تبریز ۲۰۱۸ بعد از یک سال به پایان می رسد ولی همچنان تبادلات فرهنگی و هنری از تبریز به کشورهای جهان ادامه خواهد داشت.

وی در پایان بر لزوم تقویت استارت آپ های مردم نهاد در حوزه فرهنگ و هنر، پیدا کردن قطب بندی و آمایش مزیت نسبی فرهنگی و هنری در استان‌ها، فعال سازی و حمایت از پویش های گسترش موقوفات فرهنگی و هنری، تاسیس صندوق های حمایت از فعالیت های فرهنگی هنری، تعمیم ظرفیت های قانونی حوزه اقتصاد به حوزه فرهنگ و هنر و استفاده حداکثری از اماکن تاریخی و فرهنگی تاکید کرد.