به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، جعفر شجاعی در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه اهر گفت: یکی از مواردی که می تواند دانش آموزان اهری را به سمت استعمال دخانیات و مصرف مواد مخدر سوق دهد، وجود کافه ها و قلیان سراهاست که در چند قدمی مدارس این شهرستان دایر شده است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از آسیب های رواج یافته در بین دانش آموزان، استعمال دخانیات است، گفت: اگر در جامعه حیاء دریده شود و مسائلی از قبیل تهمت و افترا در جامعه رسوخ پیدا کند، محصول این مسائل منجر به تولید آسیب های اجتماعی در جامعه می شود.

مدیر آموزش و پرورش اهر تصریح کرد: ما با ارتزاق مردم مخالف نیستیم و وجود همین قلیان سرا نشان از وجود بیکاری در شهرستان اهر است.

شجاعی با اشاره به اینکه سند تحول بنیادین، سند ملی آموزش و پرورش است، اظهار کرد: اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یکی از دغدغه ها و مطالبات مردم، مسئولین و مخصوصاً مقام معظم رهبری است که می توان گفت این سند قانون اساسی آموزش و پرورش است.

وی افزود: سند تحول بنیادین، آموزش و پرورش را مصمم تر می کند تا به برنامه های جامع آموزشی و پرورشی بیشتر توجه کند که در این راستا تولید و تغییرات محتوای درسی که یکی از آن ها درس ملی است در این سند خود را نشان می دهد.

شجاعی با بیان اینکه استقرار پایه دوازدهم که سال آینده آغاز می شود، مسئولیت آموزش و پرورش را نسبت به گذشته افزون تر می کند، گفت: ۱۴۰ عنوان کتاب صرفاً در ارتباط با فنی و حرفه ای و رشته های مختلف کاردانش در طول این دو سال تعریف شده است.

مدیر آموزش و پرورش اهر با بیان اینکه معلمان رکن اصلی نظام تعلیم و تربیت هستند، خاطرنشان کرد: هرگز تحول و نوسازی محقق نمی شود مگر توجه همه جانبه مسئولین و دلسوزان نظام و دولت به مشکلات و معیشت آنان که توجه به معیشت معلمان یکی از مصائب توسعه آموزشی است.

شجاعی همچنین دین را لازمه رسیدن انسان به معرفت الهی عنوان کرد و ادامه داد: اگر اقتصادی زاینده و پویا می خواهیم و اگر فرهنگی پویا و با نشاط و اشتغال می خواهیم، همه و همه از آموزش و پرورش شروع می شود.

وی در پایان با تأکید بر این‌ که دین‌ مداری در جامعه مدیون و مرهون معلمان است، گفت: معتقدیم نسل جدید باید با دین اسلام آشنا باشند و دین اسلام ناب محمدی در مدارس تبیین شود که از تمامی همکاران فرهنگی می خواهیم در راستای تحقق دین مداری دانش‌آموزان نسبت به تبیین دین اسلام در مدارس و حفظ دستاورد های نظام اسلامی ورود پیدا کنند.