به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، زاهد محمودی در جلسه کمیته آرد و نان شهرستان اهر که تعدادی از نانوایان نیز حضور داشتند، با اشاره به اینکه نانوایی یکی از شغل های ارزشمند و در عین حال سخت است، اظهار کرد: با توجه به اینکه نان مستقیماً با سلامت و زندگی مردم سر و کار دارد، سختگیری برخی از دستگاه ها به نانوایی ها وظیفه آنها است که عمل می کنند.

وی بر لزوم توجه نانوایان به رعایت مسائل بهداشتی تأکید کرد و افزود: نظارت بر نانوایی ها را نمی توان سختگیری نامید که دستگاه های ذیربط سعی دارند باری از دوش نانوایان بردارند.

فرماندار اهر با بیان اینکه زمانی بود مردم اجباراً ناچار به خرید نان بودند که شاید باب میل آن ها نبود ولی اکنون اجباری در کار نیست، گفت: شرایط فعلی این طور است که اگر نانوایی بتواند نان بهداشتی و با کیفیت پخت کند، مردم یقیناً به خرید از این نانوایی مراجعه می کنند.

محمودی اضافه کرد: در حال حاضر نانوایان موظف اند کیفیت نانی را که پخت می کنند، افزایش دهند و این درخواست تنها مربوط به تعداد معدودی از نانوایان نمی شود، بلکه همه باید نان با کیفیت تحویل مردم دهند.

وی در ادامه بیان کرد: این که در خصوص کیفیت آرد اعتراض می شود، قابل پیگیری است ولی در عین حال باید به کیفیت نان نیز توجه ویژه ای صورت گیرد.

در پایان این جلسه مقرر گردید تا در جلسه بعدی، مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه هشت کشور حضور یافته و نسبت به اعتراضات نانوایان اهری در خصوص کیفیت آرد تصمیم گیری شود.

همچنین تعدادی از نانوایان که در جلسه حضور داشتند، مسائل و مشکلات مربوط به حوزه فعالیت خود را بیان کردند.