معاون فرماندار خداآفرین بر ضرورت استفاده از ظرفیت عظیم گردشگری و کشاورزی منطقه در راستای ایجاد اشتغال پایدار تاکید کرد.

به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مهندس بابک رضی منش در سومین جلسه کمیته رصد و پایش اشتغال و کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت عظیم گردشگری و کشاورزی منطقه در راستای ایجاد اشتغال پایدار، گفت: کارآفرینی و ایجاد اشتغال پایدار باید به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار کارگروه اشتغال و کمیته های ذیل آن در سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال باشد.

وی با اشاره به تعهد یک میلیون شغل از سوی دولت در سال ۹۷، گفت: دولت با سرمایه گذاری کلان در حوزه اشتغال درصدد ایجاد ظرفیت بزرگ اشتغال در سطح کشور است که بایستی مسئولان به ویژه دستگاههای متولی بتوانند از این ظرفیت ایجاد شده توسط دولت در جهت رفع بیکاری و ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای شهرستان استفاده کنند.

معاون فرماندار خداآفرین با بیان اینکه وظیفه کارگروه، هدایت طرحها به سمت طرحهای توجیه پذیر اقتصادی و نیز طرحهای نوین در راستای سند تدبیر و توسعه شهرستان است. افزود: دستگاه ها طرح های اولویت دار خود را به ترتیب توجیه اقتصادی اعلام نمایند.

مهندس رضی منش در ادامه گفت: تعبیه گروه ها و شرکت های مشاوره برای ارایه خدمات قبل، حین و بعد از اجرای طرح های سرمایه گذاری، لازمه اجرای بهینه و پایدار سازی دستاوردهای این طرح می باشد که در همین راستا فعال نمودن بخش خصوصی در قالب نظام مشاوره خود می تواند موجب اشتغال شود.

وی در ادامه سخنان خود یکی از الزامات اجرای درست و بهینه طرحهای اشتغالزایی را آشنایی با طرحهای توجیه پذیر از طریق ارایه مشاوره های مختلف و کسب اطلاعات درست عنوان کرد و افزود: حسن اجرای طرح از منظر دستاوردهای اشتغالی ملاک ارزیابی عملکرد دستگاهها محسوب می شود.

معاون فرماندار خداآفرین با اشاره به اینکه در شهرستان عملکرد رضایت بخشی در جذب اعتبارات بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه ۹۶ و تسهیلات مشاغل خانگی وجود دارد، گفت: باید با تلاش مضاعف تا پایان بهمن ماه شاهد جذب صد درصدی این اعتبارات باشیم.

مهندس رضی منش در پایان با انتقاد از عدم استقرار شعبه پست بانک در شهرستان خداآفرین، گفت: از ۵ بانک عامل، کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرین امید، صندوق حمایت از توسعه در طرحهای اشتغال پایدار، فقط بانک کشاورزی در این شهرستان وجود دارد.