به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، صابر تقویمی از کاهش ۵۰ درصدی سطح آب های زیرزمینی در دشت های این شهرستان و کاهش میزان روان آب ها در این منطقه خبر داد و گفت: کاهش میزان روان آب ها از ۲۲۰ میلیون مترمکعب به ۹۰ میلیون مترمکعب و تغییر کمیت و کیفیت منابع زیرزمینی را مشکل جدی آینده نزدیک این شهرستان برشمرد.

وی اظهار کرد: مصرف بهینه و انسداد چاه های غیرمجاز و ترویج فرهنگ صحیح مصرف آب عوامل موثر در صیانت از منابع آب است.

فرماندار هریس اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون حدود ۵۶ حلقه چاه مسدود و ۴۲ عدد کنتور هوشمند بر سر چاه ها نصب شده است که ثمره آن حفاظت بیش از ۱۹۰ هزار مترمکعب آب زیرزمینی در شهرستان می باشد.

تقویمی راهکار حفظ و صیانت از منابع آب را نگهداشت و استفاده صحیح دانست و گفت: انقلابی بودن در بخش آب، برداشت متناسب با حجم آب موجود از منابع آب سطحی و زیر زمینی است.

وی در پایان با بیان اینکه طبق مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه باید فکر اساسی برای صیانت از منابع آبی در منطقه بکنیم، گفت: مقابله با بحران و تنش آبی شهرستان هریس در وهله اول وظیفه ماست و باید برای بحران آب در شهرستان فکری اساسی کرده و بعدا به فکر احیا دریاچه ارومیه باشیم.