به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، زاهد محمودی در جلسه شورای حفاظت از منابع آب اهر ضمن تاکید بر لزوم جلوگیری از توسعه باغات غیرمجاز در این شهرستان، گفت: با توجه به اینکه بخش اعظمی از اقتصاد شهرستان و معیشت مردم وابسته به آب است، بایستی استفاده از منابع آبی را به نحوی مدیریت کنیم که بخش کشاورزی شهرستان اهر دچار آسیب نشود.

وی افزود: وضعیت منابع آب شهرستان اهر اکنون در حالت پیش بحران قرار دارد که در صورت بحرانی شدن، اولویت نخست ما تأمین آب شرب مردم شهرستان خواهد بود.

فرماندار اهر با اشاره به اینکه سد ستارخان اهر آب شرب جمعیت یک صد هزار نفری شهر و ۷۰ روستا را تأمین می کند، گفت: کاهش بارندگی ها در سال های اخیر و امسال، موجب شده تا ذخیره سازی آب در این سد به حداقل برسد که در این شرایط، مدیریت منابع آبی و صرفه جویی در مصرف آن ضروری است.

محمودی اضافه کرد: در صورتی که سد ستارخان نتوانست آب شرب مورد نیاز را تأمین کند، امور آب شهرستان اهر بایستی چاه های رزرو شده ای که در اختیار دارد و یا در اختیار کشاورزان است را احصاء و در جهت تأمین آب شرب به آب و فاضلاب شهری تحویل دهد.

رئیس شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر همچنین خاطرنشان کرد: در این شرایط کم آبی، اصلاح الگوی کشت در صنعت کشاورزی بسیار مهم و حائز اهمیت است و سازمان جهاد کشاورزی بایستی از کشت محصولاتی که به آب زیادی نیاز دارند جلوگیری کند و محصولاتی را که آب مصرفی کم برای کشت می خواهد را برای کشاورزان توصیه کند.

فرماندار شهرستان اهر در پایان با شاره به اینکه مردم اهر خواستار تبیین و اطلاع رسانی آخرین وضعیت منابع آبی هستند، اظهار کرد: در خصوص مدیریت منابع آبی شهرستان اهر، مردم، دولت و رسانه ها وظایفی مشخصی دارند که در این خصوص رسانه ها بایستی ضمن اطلاع رسانی وضعیت موجود آبی در شهر و کشور، از مردم برای صرفه جویی دعوت کنند.