به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، صاحبه حاتم زاده در گفتگوذبا خبرنگاران گفت: منطقه ارسباران به سبب پیشینه تاریخی عظیم و سرنوشت ساز در عرصه های مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و مذهبی مدیون انسان های بزرگی است که در دامن پرمهر خویش پرورش داده است.

وی افزود: اداره کتابخانه های اهر در جهت معرفی و آگاه سازی نسل جدید، خصوصا کودکان و نوجوانان از زندگی و آثار مفاخر و مشاهیر بزرگی که در روزگار کهن و عصر کنونی در این دیار زندگی کردند، نمایشگاه دائمی با عنوان مفاخر و مشاهیر ارسباران در محل کتابخانه شیخ شهاب الدین اهری دایر نموده است.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی اهر در پایان گفت: امید است با این اقدام، اداره کتابخانه های شهرستان گامی کوچک در جهت وظیفه شناساندن گنجینه مفاخر منطقه به گروه مخاطبین خود برداشته باشد.