به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، حسین مقصودی با اشاره به جلسات متعدد وزارت کشور مبنی بر ارتقای تقسیمات کشوری گفت: در جلسه اخیر کمیسیون تخصصی دولت که به ریاست رحمانی فضلی برگزار شد، ارتقای شهرهای صالح آباد خراسان رضوی و هوراند آذربایجان شرقی به شهرستان تایید نهایی شد و در هفته آتی نیز ارتقای شهر ششتمد خراسان رضوی به شهرستان نیز تایید نهایی می شود.

وی در ادامه گفت: بعضی روستاهایی که جمعیت بالای سه هزار نفر دارند نیز قرار است طبق قانون به بخش ارتقا پیدا کنند که این امر تا حدی تحقق یافته است.

رئیس کمیته تقسیمات کشوری کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت موضوع تقسیمات کشوری گفت: در دولت اول روحانی مسأله تقسیمات کشوری هم در بدنه مجلس، هم کمیسیون ها و کمیته های مربوطه و هم وزارتخانه ها بسته شده و به بن بست رسیده بود.

نماینده مردم سبزوار، جوین و جغتای در پایان تصریح کرد: خوشبختانه در سال آخر دولت اول روحانی، وزارت کشور با نیروهای جدیدی که در بدنه تقسیمات کشوری وارد کرد، تغییرات مدیریتی، تعامل مثبت با مجلس و نگاه تخصصی، عدالت محوری و رفع محرومیت که مد نظر قرار داد وارد مرحله جدیدی شد.