به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، بیت الله عبدالهی در دیدار با فرمانده و پرسنل نیروی انتظامی شهرستان اهر با اشاره به اینکه حقوق و مزایای نیروی انتظامی در حد و شأن مأموران نیست، گفت: مأموران نیروی انتظامی حقوقی که می گیرند در حد سختی کار و تلاش آن ها نیست و با اندک حقوق گذران زندگی می کنند.

وی با اعلام اینکه فعالیت در نیروی انتظامی سخت‌ ترین شغلی است که مأموران تحمل می کنند، گفت: نیرو های پلیس  به صورت شبانه روز برای پایدار ماندن امنیت مردم متحمل سختی های بسیاری می شوند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور به آشوب اخیر اخلال گران در خیابان پاسداران تهران نیز اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی می توانست در این جریانات به شدت برخورد کند ولی از قدرت خود استفاده نکرد که همین امر نشان داد مأموران نیروی انتظامی اهل خویشتن داری هستند.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس ادامه داد: با توجه به حیله ها و ترفندهای مختلف دشمنان، لازم است تا مأموران نیروی انتظامی آموزش های فشرده و سختی را ببینند.

وی با اشاره به اینکه دشمن تحمل شکست در برابر پلیس ایران را ندارد، ادامه داد: دشمن به هر نحوی سعی می کند تا به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ضربه وارد کند چرا که چون در عرصه های مختلف همین نیروی انتظامی به آن ها ضربه‌ای مهلک وارد کرده است.

عبدالهی در پایان تأکید کرد: نمایندگان مجلس و سران قوا به لحاظ برخورد مناسب نیروی انتظامی با آشوب گران از این نیروی جهادگر قدردانی کردند ولی دولت و مجلس بایستی به معیشت و تأمین حقوق در حد و شأن مأموران نیروی انتظامی اقدام کنند.