به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مهندس بابک رضی منش در جلسه شورای ترویج و توسعه فرهنگ ایثار و شهادت ضمن تاکید بر تدوین برنامه پنج ساله توسعه شهر خمارلو با رویکرد گردشگری، گفت: با تدوین این برنامه راهبردی و تعریف سیاست های کلی و جزئی می توان مسیر توسعه پایدار شهر را ترسیم و به سمت چشم اندازهای آینده حرکت کرد.

وی با اشاره به الزامات قانونی این سند از جمله ماده ۱۵ قانون نوسازی و عمران شهری و ماده ۲۵ آئین نامه مالی شهرداری ها، گردشگری را بزرگترین ظرفیت و پتاسیل این شهر برشمرد و افزود: برنامه ریزی و استفاده حداکثری از این ظرفیت موجب رسیدن به درآمد پایدار شهری، ایجاد اشتغال و رونق شهر خمارلو به عنوان مرکز شهرستان خداآفرین می شود

معاون فرماندار خداآفرین در ادامه ضمن بیان وظایف و اولویت های شهرداری در برنامه ریزی شهری، گفت: شهرداری بایستی در خصوص هویت بخشی به سیما و کالبد شهر، شناسایی و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای شهرداری، ایجاد زیرساخت های گردشگری و گردش پذیری و حمایت از بخش خصوصی و سرمایه گذاران حوزه گردشگری، مدیریت نوین پسماند و برون سپاری خدمات اقداماتی انجام دهد.

مهندس رضی منش ادامه داد: با آبگیری کامل سد خداآفرین و اتمام پروژه سد قیزقلعه سی در سال ۹۷، شاهد تحولاتی شگرف در منطقه خواهیم بود.

وی افزود: با طراحی شهرک های منفصل با کاربری گردشگری و توریستی مشرف به مخزن سد قیزقلعه سی و آماده نمودن پیکج های مناسب برای سرمایه گذاران حوزه گردشگری، ضروری و مهم است.

معاون فرماندار شهرستان خداآفرین همچنین با بیان اینکه زیر ساخت و توسعه باید همزمان اتفاق بیفتد، تاکید کرد: شهرداری باید با عقلانیت توام با خلاقیت بعنوان متولی مدیریت شهری و نیز دوری از تصدی گری با روش های مدرن و سیستماتیک از تمام ابزارهای درآمدی استفاده کند و دارئی های سرمایه ای خود را افزایش داده و به دنبال منابع پایدار شهری باشد.

مهندس رضی منش در پایان سخنان خود کاهش میزان تخلفات ساختمانی و ضابطه مند بودن ساخت و سازهای یک شهر را از شاخصهای توسعه یافتگی شهر عنوان کرد و بر تطهیر شهر از تخلفات ساختمانی با اجرای قاطعانه ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها تاکید کرد.