به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، دکتر محمد محمدپور در تشریح این خبر اظهار کرد: در ١١ ماه نخست سال ١٣٩۶ تعداد یک هزار و ٣۴۶ عنوان کتاب منتشر شده که این آمار در ده ماه نخست سال گذشته یک هزار و ١٩٨ عنوان بوده است و بر این اساس نشر استان با ١٢ درصد افزایش، نسبت به ١١ ماه نخست سال گذشته همراه بوده است.

وی افزود: شمارگان کتاب در ١١ ماه نخست ١٣٩۶ یک میلیون و ۵۴٢ هزار و ۵٠١ عنوان می باشد و این در حالیست که تعداد شمارگان کل کتاب در ١٠ ماه نخست سال ٩۵ یک میلیون و ٣۴١ هزار و ٢٠٠ عنوان بوده است

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در ادامه گفت: در مقایسه با سال گذشته  و در خصوص شمارگان کتابها رشد ١٢ درصدی را شاهد هستیم.

محمدپور خاطر نشان کرد: از نظر تعداد تالیف در ١١ ماه نخست سال ١٣٩۶، تعداد یک هزار و ١۴۴ عنوان کتاب تالیف شده اند که در مقایسه با تالیفی های ده ماه نخست سال ٩۵ که یک هزار و ۴٩ عنوان بوده ،با افزایش ٩درصد  مواجهیم.

وی افزود: ٢٠٢ عنوان کتاب در سال ٩۶ ترجمه شده است که این رقم در سال ٩۵  یکصد و چهل و نه عنوان بوده  و از این حیث ضریب تغییرات سال ١٣٩۶ نسبت به سال گذشته ٣۶ درصد می باشد.

این مقام مسئول گفت: در ١١ ماه نخست سال ٩۶ تعداد چاپ اول یک هزار و ١۵١ مورد است که این رقم در ده ماه نخست سال ٩۵ یک هزار و چهار  عنوان بوده که با این احتساب  ١۵ درصد افزایش داشته است.

محمدپور اعلام کرد: بر اساس این آمار، از نظر تجدید چاپ در ١١ ماه نخست سال ١٣٩۶، تعداد ١٩۵ عنوان کتاب بیش از یک بار به چاپ رسیده‌ اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه، کتاب های منتشر شده در بازه زمانی مورد بررسی از سوی ١٣٣ ناشر انتشار یافته که از این تعداد ١٢٢ ناشر و ١١ مورد هم ناشر مولف بوده اند.

وی افزود: بر اساس آمار اعلام شده در یازده ماه نخست سال ١٣٩۶ از کل یک هزار و ٣۴۶ عنوان کتب منتشره در سطح استان، بیشترین پراکندگی جغرافیایی انتشار کتابها با یک هزار و ٢۶۵ عنوان در تبریز روی داده و بعد از آن شهر های اهر با ٢٨ عنوان، بناب ٢٧، مراغه ٢٠، میانه ٢، مرند ٢ و هشترود ٢ عنوان کتاب منتشره را به خود اختصاص داده اند.