به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، دکتر علی نیرپور در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این خبر گفت: مرحله اول طرح کشوری تکمیل ریشه کنی فلج اطفال از ۱۸ تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۷ و مرحله دوم نیز از ۲۲ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ اجرا خواهد شد که به ۵۰۰ کودک زیر ۵ سال شهرستان اهر واکسن فلج اطفال خورانده می شود.

وی افزود: این طرح در ۷۵ روستای سیاری شهرستان اهر در قالب ۶ تیم بدون توجه به سابقه واکسیناسیون قبلی کودکان زیر ۵ سال انجام خواهد گرفت.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر گفت: حفظ دستاوردهای ریشه کنی فلج اطفال در کشورمان از حساسیت ویژه ای برخوردار است، به طوریکه وضعیت اپید میولوژیک جهان و منطقه نشان دهنده کاهش موارد در جهان است.

دکتر نیرپور در پایان با اشاره به وجود مرز مشترک کشورمان با دو کشور بومی فلج اطفال پاکستان و افغانستان گفت: به خاطر همسایگی با این کشورها احتمال انتشار مجدد بیماری درکشور وجود دارد و لازم است مسئولین مربوطه و خانواده نسبت به این امر توجه نمایند.