به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مهندس مرتضی فریان در جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اهر از کاهش ۱۳ میلیون مترمکعبی آب در سد ستارخان شهرستان اهر خبر داد و اظهار داشت: آب قابل استحصال که اکنون در سد ستارخان وجود دارد، ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار مترمکعب است که در مدت مشابه سال گذشته ۲۷ میلیون و ۱۰۰ هزار مترمکعب ثبت شده بود.

وی با بیان اینکه از آغاز سال آبی تا به امروز ۲۰۸ میلی متر بارندگی در ایستگاه سد ستارخان ثبت کرده ایم، گفت: میزان بارندگی امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۴ درصد افزایش یافته است.

رئیس اداره بهره برداری سد ستارخان افزود: شاخص آورد آب در پشت سد ستارخان علی رغم اینکه میزان بارندگی ها مثبت است، اما در مقایسه با سال گذشته با کاهش ۱۸ درصدی روبرو هستیم.

مهندس فریان با اشاره به اینکه میزان آورد آب در پشت سد ستارخان در طول سال آبی ۲۱ میلیون مترمکعب است، گفت: میزان آب ورودی به سد ستارخان در مدت مشابه سال گذشته ۲۶ میلیون مترمکعب بود که در مجموع تا به امروز با کاهش ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار مترمکعب آب در این سد مواجه هستیم.

وی اضافه کرد: تبخیر آب طبق نقشه های پیش یابی نشان می دهد که امسال با افزایش ۱.۵ درجه سانتی گراد هوا مواجه می شویم و همین امر موجب شده تا ۱۳ درصد تبخیر آب مازاد در مقایسه با سال گذشته باشیم.

رئیس اداره بهره برداری سدستارخان همچنین با تأکید بر اینکه میزان مصرف آب شرب در شهرستان اهر طی سال گذشته ۷ میلیون و ۳۱۰ هزار مترمکعب بود، گفت: امسال میزان مصرفی آب شرب به ۷ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش ۱ درصدی دارد.

مهندس مرتضی فریان در پایان گفت: امسال کل آبی که برای بخش کشاورزی تخصیص می یابد اگر با بارش های احتمالی حساب کنیم، حدود ۱۳ میلیون مترمکعب خواهد بود و طبق پیش بینی ها برای بخش شرب نیز تا پایان مهرماه یعنی آغاز سال آبی جدید، ۴ میلیون و ۵۳۰ هزار مترمکعب در نظر گرفته شده است.