به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، بیت الله عبدالهی در جلسه شورای عشایر شهرستان اهر با بیان اینکه عشایر که جزء فقیرترین قشرهای جامعه هستند اما در عین حال به‌ نظام و کشور وفادارترین هستند، گفت: دستورالعمل هایی که از سوی وزارتخانه های ذیربط تعیین‌ شده، عشایر را از استفاده از تسهیلات قانون توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری محروم می‌ کند.

وی با اشاره به اینکه خدماتی که برای روستائیان ارائه می شود، ضعیف بوده و خدمات ارائه‌ شده به عشایر ضعیف‌ تر از روستاها است، اظهار داشت: نمی گوییم خدمات به عشایر داده نمی شود، بلکه سخن ما این است که باید عشایر حداقل خدمات را دریافت کنند.

نماینده اهر و هریس در ادامه با ذکر اینکه شکایت دستگاه و نهادی از عشایر و دادگاهی کردن آن‌ ها ذهنیت خوبی در جوامع عمومی برای دستگاه ها و نهادها ندارد، تصریح کرد: چطور می شود در شهرستانی و استانی قوانین را به نفع مردم تعبیر می کنند اما وقتی در استان ما و شهرستان ما همان قانون این چنین تعبیر نمی شود که بنابراین باید علت معایب مشخص شود و اشکال آن مشخص شود.

عبدالهی بیان کرد: در بحث شیوع بیماری تب برفکی دامداران روستایی و عشایری بیشترین خسارت را متحمل شدند اما متأسفانه حتی بخشی از خسارت دامداران نیز جبران نشد.

وی با ابراز تأسف از اینکه دامداری سنتی در کشور رو به فراموشی است، گفت: در راستای احیای دامداری سنتی می بایست دولت، مجلس و دستگاه های ذی ربط با همفکری برای این موضوع چاره اندیشی کنند.

نماینده مردم اهر و هریس در پایان بر لزوم تسهیل و رفع موانع اداری جامعه عشایر تأکید و خاطرنشان کرد: جامعه عشایری به لحاظ اینکه هنگام مراجعه به ادارات درگیر بروکراسی اداری می شوند، از ادارات فرار می کنند و با توجه به اینکه هزینه ای هم برای کشور ندارند، باید این قشر ستایش کنیم.