به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، بهبود سعادتی در جلسه کمیسیون مشارکت و سرمایه گذاری شورای اسلامی شهر اهر با اشاره به اینکه اشتغال جوانان تحصیل کرده مهم ترین دغدغه خانواده هاست، گفت: شهرداری اهر در حال حاضر مشکلات مالی متعددی دارد که با این شرایط نمی‌توان انتظار سرمایه‌گذاری داشت ولی بایستی با جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی، ضمن اولویت قراردادن اشتغال جوانان، تحولاتی در شهر اهر نیز به وجود آورد.

وی با اعلام اینکه بستر و شرایط لازم برای حضور سرمایه گذاران در شهرستان فراهم است، تصریح کرد: با توجه به اینکه تبریز و برخی از شهرهای دیگر از سرمایه گذاران اشباع شده، می توانیم با تکمیل زیرساخت ها از سرمایه گذاران برای حضور در منطقه ارسباران و اهر بهتر استقبال کنیم.

رئیس شورای شهرستان اهر با اشاره به اینکه سرمایه گذاران توانمند بسیاری از منطقه وجود دارد که متأسفانه تا به حال پیگیری انجام نگرفته، خاطر نشان کرد: تاکنون چندین بار همایش فرصت های سرمایه گذری در شهرستان اهر برگزار شده ولی نتیجه‌ای در برنداشته است که بایستی مسئولان از این همایش ها بهره برداری مناسبی صورت بگیرد.

عضو شورای شهر اهر در ادامه با اشاره به اینکه رسانه ها ضمن انعکاس عملکرد مسئولین و ادارات، حق انتقاد نیز دارند، اظهار داشت: رسانه ها حق دارند انتقاد کنند و هرگاه که از ضعف ها انتقادی می شود، بایستی مسئولان آن ضعف را برطرف کنند.

بهبود سعادتی در پایان هدف از تشکیل جلسه کمیسیون مشارکت و سرمایه‌گذاری شورای شهر اهر را بررسی علل عقب ماندگی این شهرستان عنوان کرد و افزود: روش های مختلفی برای خارج کردن اهر از شرایط فعلی که بیشتر شبیه رکود است وجود دارد که امیدواریم با همکاری همدیگر بتوانیم کاری کرده باشیم تا این ذهنیت را تغییر دهیم.