به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، پزشک تبریزی به جرم قصور در یک پرونده پزشکی به پرداخت دیه و یک هزار و ۵۰۰ ساعت ویزیت رایگان در بیمارستان های چاراویماق، ورزقان و خداآفرین محکوم شد.

این پزشک که به اتهام قصور در یک پرونده پزشکی مجرم شناخته شده بود، با توجه به مجازات های جایگزین حبس، از سوی قاضی حسین محمدزاده آلمالو، رییس شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری ۲ تبریز علاوه بر پرداخت دیه به خانواده بیمار، به ویزیت رایگان بیماران زیر نظر معاونت بهداشت و درمان شهرستان های مذکور به عنوان مجازات جایگزین از دو سال حبس تعزیری مکلف شد.

پیش از این نیز یک شکارچی شوکا‌، گونه کمیاب حیوانی، در جنگل های ارسباران آذربایجان شرقی به ۳۰۰ ساعت کار رایگان برای ساخت آبشخور حیوانات وحشی محکوم شده بود.