به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، سید احمد موسوی در خصوص این خبر گفت: حسب دستور قضائی صادره و تلاش مأمورین اداره مواد مخدر شهرستان هریس حدود ۳۴ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک جاسازی شده در یک دستگاه خودرو در جاده اهر – تبریز واقع در بخش خواجه کشف شد.

وی گفت: در جریان این عملیات سه نفر دستگیر و با قرار مناسب روانه زندان شدند.