به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مهندس محمد اسدی در گفتگو با خبرنگاران از بهبود پوشش گیاهی مراتع شهرستان به برکت بارش های خوب در اردیبهشت ماه سالجاری خبر داد و گفت: به دنبال بارش های متناسب و به موقع در شهرستان اهر طی اردیبهشت ماه امسال، طبق بررسی های کارشناسان منابع طبیعی و اخبار حاکی جامعه دامداری و عشایری شهرستان این مهم علاوه بر اینکه تاثیر بسیار مثبتی بر اقتصاد خانوار های بهره برداران یاد شده داشته، از طرف دیگر موجب توانمند شدن دامداران متکی به مراتع و روستائیان در این بخش شده است.

وی افزود: به دنبال این مهم قریب به اتفاق تمام عشایر ضمن تسویه بدهی ها با شیر پزان در راستای پیش فروش شیر، در حال حاضر با مازاد عرضه شیر گوسفندی مواجه شده اند و برای افزایش تولید گوشت قرمز دام سبک و سنگین نیز کمک های علوفه مراتع و منابع طبیعی شهرستان هم چمشگیر بوده است.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان اهر در پایان ضمن شکرگزاری به درگاه الهی بخاطر این عنایت، از بهره برداران در خواست کرد تا تناوب چرا، رعایت احیا مراتع، بهره برداری اصولی از مراتع و عدم تخریب آن را رعایت نمایند.