به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، بیت الله عبدالهی در گفتگو با خبرنگاران با اعلام اینکه  طبق قانون باید ۴۰ نماینده به نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه شود، گفت: طبق قانون هر ۱۰ سال یک بار به نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۰ نفر اضافه می شود که در حال حاضر به مدت ۲۰ سال است این اتفاق نیفتاده است.

وی افزود: در اولین طرحی که در کمیسیون شوراها پیشنهاد داده شد، با توجه به گذشت زمان قرار است به جز ۲۰ نفر مطرح شد، ۲۰ نفر دیگر به نمایندگان اضافه شوند که بنابراین مجموعا ۴۰ نفر به نمایندگان مجلس شورای اسلامی بایستی اضافه شود.

نماینده اهر و هریس با اشاره به اینکه موضوع اضافه شدن دو نماینده به حوزه های انتخابیه استان آذربایجان شرقی در حال پیگیری است، ادامه داد: قرار بود این طرح در گذشته برای شهرهای اسکو، مراغه و عجب شیر انجام شود اما در حال حاضر به دنبال این موضوع هستیم تا تا یک نماینده به حوزه انتخابیه اهر و هریس اضافه شود.

عبدالهی تصریح کرد: این طرح در کمیسیون هنوز تصویب نشده و باید منتظر رای نمایندگان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی باشیم.

عضو مجمع نمایندگان استان آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به این که اضافه شدن نماینده به حوزه های انتخابیه از مزیت هایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: هنگامی که منطقه ای وسیع اما توسعه نیافته باش، با اضافه شدن یک نماینده می توان برای توسعه آن منطقه تلاش کرد و مطمعنا این کار بسیار مفیدی برای آن حوزه خواهد بود.