به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، با اتمام شمارش آرای ماخوذه به ترتیب حمید بالغ، بابک نهرین، فرناز فتح راضی و میرعباس خلیفه لو به عضویت هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی درآمدند.

براساس گزارش بدست آمده، نفر پنجم هیئت مدیره نیز از میان آقایان رامین راستی و احمد رجب پور که تعداد آرای مشابه کسب کرده بودند متعاقبا مشخص خواهد شد.

در این دوره از انتخابات انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی تعداد ۳۶ گروه نمایشی متشکل از ۲۱۳ رأی دهنده حضور داشتند.

برای عضویت در دور جدید هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی ۱۳ کاندیدا حضور داشتند که با انصراف ۴ نفر، رقابت بین ۹ نفر برگزار شد.

یادآور می شود پیش از این، تعداد اعضای هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی ۳ نفر بود که با افزایش تعداد گروه‌های نمایشی از ۲۰ گروه در دوره‌ی قبل به ۳۶ گروه در دور جدید، تعداد اعضای هیئت مدیره نیز به ۵ نفر افزایش یافته است.

تعداد آرای کسب شده توسط کاندیداهای انجمن هنرهای نمایشی آذربایجان شرقی بدین شرح است:

حمید بالغ؛ ۱۸۰
بابک نهرین؛ ۱۱۷
فرناز فتح راضی؛ ۱۰۴
میرعباس خلیفه لو؛ ۱۰۲
رامین راستی و احمد رجب پور؛ ۱۰۱

فرزاد تقی لر؛ ۹۴
جمال ساقی نژاد؛ ۸۶
محمد یوسفی زاده؛ ۸۴