به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، کمیسیون مشاوره پزشکی به منظور بررسی پرونده ۴۵ نفر از جانبازان متقاضی شرکت در کمیسیون پزشکی تعیین درصد و حالت اشتغال در شهرستان اهر تشکیل شد.

این کمیسیون که چهارشنبه، ۲۰ تیرماه سال ۱۳۹۷ در بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان اهر برگزار شد ۴۰ نفر از جانبازان پس از انجام مشاوره پزشکی و بررسی پرونده، جهت شرکت در کمیسیون پزشکی تعین درصد و حالت اشتغال معرفی شدند.

گفتنی است، جانبازان متقاضی شرکت در کمیسیون پزشکی تعیین درصد و حالت اشتغال، با مراجعه به شهرستان محل پرونده در کمیسیون مشاوره پزشکی شرکت و در صورت حائز شرایط بودن جهت شرکت در کمیسیون پزشکی به استان ارجاع می شوند.