به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، دکتر علی نیرپور در جلسه هفتگی مدیران حوزه درمان با اعلام این خبر گفت: خوشبختانه بیمارستان اهر جزء بیمارستان های درجه یک استان آذربایجان شرقی بوده و در سال ۹۶ در گزارش اعتبار بخشی سالانه بیمارستان های استان در محور های “مدیریت ایمنی بیمار” با کسب ۷۰ امتیاز ” رعایت حقوق گیرندگان خدمت” با کسب ۳۱/۷۷ امتیاز رتبه اول استان و در محور “مدیریت و رهبری” با کسب ۷۵ امتیاز، رتبه سوم استانی را کسب کرده است.

وی افزود: بیمارستان باقرلعلوم (ع) شهرستان اهر درسال ۹۵ نیز براساس نتایج نظام ارزیابی عملکرد دانشگاه، به عنوان واحد برتر جشنواره کیفیت (توسعه مدیریت و منابع) در حیطه اعتبار بخشی و بهبود کیفیت انتخاب شده بود.

دکتر نیرپور با اشاره به استانداردهای بهبود مداوم کیفیت، گفت: اعتبار بخشی ارزیابی سیستماتیک مراکز به محور بودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تاکید دارد.

دبیر کارگروه سلامت، ایمنی وامنیت غذایی شهرستان اهر در ادامه ارتقاء کیفیت خدمات، تصمیم گیری آگاهانه، بهبود ایمنی بیمارو کارکنان، آموزش و توانمندسازی، رشد متوازن و تفکر سیستمی، اطمینان بخشی به دولت، جامعه، متخصصان، مردم و آموزش گیرندگان درمورد کیفیت خدمات ارائه شده، بهبود کیفیت خدمات از طریق تدوین شاخص های کیفیت وتشویق واحدهای خدماتی برای بهبود دایمی از طریق ارزشیابی های مداوم را از جمله اهم اهداف اعتباربخشی بیمارستانها عنوان کرد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان اهر همچنین در پایان گفت: اعتباربخشی بیمارستان های استان هر ساله در بین بیمارستان های استان انجام می شود که در سال ۱۳۹۶ نیز در بین ۴۰ بیمارستان استان آذربایجان شرقی انجام شد.