به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، تورج اسمعیل زاده در جلسه شورای زکات شهرستان اهر با اشاره به اینکه از دوران کودکی فریضه واجب زکات و نماز و اینکه زکات موجب افزایش اموال می شود را آموخته ایم، اظهار داشت: واقعیت این است که انفاق و زکات نه تنها انسان را از نظر دارایی فقیر نمی کند بلکه غنی تر نیز می کند.

وی همچنین با بیان اینکه بخشداری اهر و دهیاران با تمام توان در راستای ترویج فرهنگ زکات با شورای زکات شهرستان اهر همکاری می کنند، گفت: در روستاهایی که دهیار و شورا داریم آن ها را ملزم می کنیم تا اهداف و سیاست های شورای زکات در روستاها اجرایی شود.