به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، علی حسن زاده در جلسه شورای هماهنگی ثبت احوال شهرستان اهر گفت: وقتی کشوری تشکیل می یابد، مهمترین عنصر و یا پایه و اساس آن جمعیت و ساختار جمعیتی است که اداره امور جامعه نیز نیاز به برنامه ریزی بر اساس پایه و ساخار جمعیتی دارد.

وی افزود: تمامی دستگاه های دولتی برای برنامه ریزی در خصوص افزایش و کاهش جمعیت نقش اساسی دارند که بایستی در کنار ثبت احوال هماهنگی ها و تعامل لازم را برای جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی، تسریع در روند ثبت وقایع و برنامه ریزی کلان برای آینده شهرستان با یکدیگر داشته باشند.

معاون فرماندار اهر با اشاره به اینکه ثبت آمار دقیق وقایع حیاتی و بررسی علمی عوامل ایجاد آسیب های اجتماعی امری ضروری است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، گفت: با برنامه ریزی دقیق و فرهنگ سازی می توان ضمن کاهش آمار طلاق، فرهنگ ازدواج را با توجه به توصیه های بزرگان دین در بین جوانان و خانواده ها نهادینه کنیم.

حسن زاده در ادامه با بیان اینکه پزشکی قانونی تنها مرجع صلاحیت داری است که بایستی آمار فوتی ها و نحوه مرگ و میر را در هر منطقه داشته باشد تا برای بررسی های کارشناسی در دسترس قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: تحلیل و بررسی آمار های وقایع حیاتی می تواند ضمن شناخت وضعیت جامعه و شاخص های مختلف اجتماعی، محققان و دستگاه های مسئول را در ارائه راهکارها برای کاهش آسیب های اجتماعی و افزایش سلامت جامعه یاری نماید.

وی در پایان با اعلام اینکه ثبت به موقع وقایع حیاتی عامل رشد و شکوفایی جامعه است، گفت: با ثبت به موقع وقایع حیاتی می توان تحلیل جامع تری از مسائل اقتصادی، اجتماعی سیاسی و فرهنگی در جامعه و کشور بدست آورد که بایستی در بین مردم فرهنگ سازی شده و برای عموم مردم تبیین و آگاه سازی شود.