به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، بیت الله عبداللهی در خصوص سرنوشت طرح افزایش ۴۰ نماینده به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: رئیس کمیسیون شوراها در جلسه کمیسیون اعلام کرد که دولت بار مالی افزایش تعداد نمایندگان را نمی‌پذیرد و به همین دلیل طرح افزایش ۴۰ نماینده به تعداد نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی از دستور کار خارج شد.

عضو کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ولی اکنون وزیر کشور اعلام می‌کند که دولت با طرح افزایش تعداد نمایندگان موافق است و بار مالی آن را نیز می پذیرد.

وی در خصوص علت تغییر موضع دولت در خصوص طرح افزایش تعداد نمایندگان، افزود: برداشت من این بود که نماینده دولت کسی غیر از وزیر کشور این موضوع را اعلام کرده که دولت بار مالی طرح افزایش تعداد نمایندگان را نمی‌پذیرد و این فرد با برنامه دولت هماهنگی نداشته است.

عبداللهی ادامه داد: اکنون بحث افزایش تعداد نمایندگان در کمیسیون شوراها مطرح نیست زیرا نماینده دولت در آن مقطع گفته بود که بار مالی این موضوع را نمی پذیریم.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر دولت بار مالی طرح افزایش تعداد نمایندگان را بپذیرد، این موضوع در کمیسیون شوراها و صحن مجلس مطرح می شود.