به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مجتبی جلیل زاده گفت: حجم آب ورودی به مخازن ۱۰ سد مهم استان در سال آبی جاری ۳۹۱ میلیون متر مکعب بوده، در حالی که این میزان پارسال بیش از ۳۹۸ میلیون متر مکعب بوده است.

وی افزود: با وجود کاهش ۲ درصدی آب ورودی به سد‌ها، کل حجم آب ذخیره شده در مخازن این سد‌ها بیش از ۳۲۶ میلیون متر مکعب بوده که این میزان در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳ درصد افزایش نشان می دهد.

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی ادامه داد: در سال آبی امسال نسبت به پارسال، بیشترین حجم آب ورودی به مخزن سد ارسباران با ۱۵۶ درصد افزایش، ۱۸ میلیون مترمکعب و کمترین آب ورودی هم به مخازن سد‌های نهند و ستارخان اهر بوده است.

مجتبی جلیل زاده در پایان یادآور شد: آذربایجان شرقی حدود ۸۰ سد فعال دارد و سدهای علویان، سهند، نهند، آیدوغموش، ستارخان اهر، قلعه چای، ارسباران، تاجیار، زنوز و کردکندی از سدهای مهم آذربایجان شرقی به شمار رفته و در تامین آب آشامیدنی و کشاورزی منطقه نقش به سزایی دارد.