به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، دکتر مجید خدابخش در حاشیه بازدید هفتگی از پروژه های بزرگراه “اهر – تبریز” و بزرگراه “خواجه – ورزقان” با اشاره به اینکه بزرگراه اهر – هریس – تبریز به طول ۹۰ کیلومتر از طرح های مهم استان آذربایجان شرقی محسوب می شود و حدود ۴۵ کیلومتر از این مسیر زیر بار ترافیک رفته است، گفت: آسفالت ریزی حدود ۳۵ کیلومتر از بزرگراه اهر – هریس – تبریز تا پایان سال جاری انجام می شود و با احداث و با آسفالت ریزی ۱۴ کیلومتر دیگر از آن، این پروژه مهم سال آینده به بهره برداری کامل خواهد رسید.

وی افزود: خوشبختانه روند احداث بزرگراه اهر – هریس – تبریز در گلوگاه اصلی پروژه به طول ۵ کیلومتر قابل قبول است که باید ترانشه برداری این گلوگاه در اسرع وقت به اتمام برسد و در هفته چهارم که از این پروژه بازدید می کنیم باز شده باشد.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به اینکه ۹ کیلومتر از بزرگراه ورزقان – خواجه تا پایان شهریورماه مورد بهره‌ برداری قرار می گیرد، اظهار داشت: تأکید داشتیم ۹ کیلومتر از بزرگراه ورزقان – خواجه در هفته دولت افتتاح شود ولی به لحاظ شرایط موجود مقرر شد تا پایان شهریور ماه سال جاری به بهره برداری برسد.

دکتر خدابخش در پایان با بیان اینکه روند احداث بزرگراه ورزقان – خواجه با سرعت پیش می رود، گفت: با تکمیل این بزرگراه ضمن اینکه تردد به شهرستان ورزقان تسهیل خواهد شد، زمینه توسعه بیش از پیش این شهرستان و منطقه نیز فراهم می شود.