به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، اسماعیل عطازاده در گفت و گو با خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت سد ستارخان و توزیع آب توسط مدیر امور آب شهرستان اهر اظهار داشت: کمبود آب موجود در سد ستارخان طی سال جاری معادل حدود یک سوم آب نسبت به مدت مشابه در سال قبل است.

وی با بیان اینکه در ابتدای برنامه ریزی توزیع آب، تصمیمات ویژه ای در خصوص نحوه توزیع و فرآیند واگذاری آب موجود اتخاذ شد، افزود: مبنای اصلی و تاکید جلسه، تامین آب شرب شهرستان به عنوان اولویت اصلی و ویژه بود که بر اساس مصوبات شورای حفاظت منابع آب شهرستان، به عنوان بالاترین ارگان تصمیم گیرنده در خصوص آب، توزیع آب کشاورزی شهرستان بصورت دوره ای و در قالب رهاسازی حجم بالا جهت تامین بخش عمده ای از نیازهای اراضی باغی قطره‌ای در حدود ۸۰ درصد و تامین قسمتی از نیازهای اراضی سنتی شهرستان با نیاز یک ساله در حدود ۳۰ درصد در بازه های زمانی منقطع صورت می گیرد.

مدیر امور آب اهر، همراهی کلیه کشاورزان و توجه بیش از پیش نمایندگان آب بران به رعایت مصارف و برداشت‌ها را خواستار شد و گفت: در بعد آب شرب شهری عدم شستشوی خودرو و یا محوطه و فضای سبز حیاط، به حداقل رساندن و یا حتی حذف آبیاری فضای سبز در برخی مناطق غیر ضروری توسط عوامل شهرداری و جلوگیری از هدررفت آب به هرنحو ممکن و مواردی از این دست توسط مردم می تواند در این شرایط بحرانی کمک حال ما و حفظ منابع آب باشد.

عطازاده با اشاره به اینکه بر اساس آخرین آمار موجود در روز ۷ مرداد ماه سالجاری آب موجود در پشت سد جهت بهره برداری به میزان ۹/۸ میلیون متر مکعب است، خاطرنشان کرد: در کنار اینکه عملاً ورودی آب به سد تقریباً صفر است، خروجی آب از سد در روز ۷ مرداد جهت مصارف شرب ۲۸۰ لیتر در ثانیه، صنعت ۹۰ لیتر در ثانیه برای تامین آب صنعت مس و شهرک صنعتی اهر، محیط زیست ۳۴۰ لیتر بر ثانیه، تبخیر ۲۷۳ لیتر در ثانیه و بخش کشاورزی ۲۸۰۰ لیتر بر ثانیه است که آب بخش کشاورزی در قالب بازه‌ های زمانی ۸ تا ۱۰ روزه و بصورت دوره‌ ای و با برنامه ریزی دقیق، برای هریک از واحدهای آبیاری تحت پوشش توزیع می‌ شود.

وی در پایان تصریح کرد: با توجه به آب موجود در سد، همراهی جدی مردم و کشاورزان عزیز در صرفه جویی در آب و تعدیل انتظارات مرتبط با آب در بخش کشاورزی بطور جدی مورد تقاضا و انتظار است که امیدواریم با همراهی مردم بتوانیم این مقدار آب موجود را طوری مدیریت کنیم تا در پایان فصل زراعی، به مشکل جدی برخورد نکنیم.