به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، بیت الله عبدالهی در نشست صمیمی با نواب رؤسای هیأت های ورزشی شهرستان های اهر و هریس با معاون توسعه بانوان وزارت ورزش و جوانان ضمن تاکید بر اینکه بایستی دولت منابع مالی محدودی را که در اختیار دارد به صورت عادلانه در کشور توزیع کند، گفت: با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، همه خواستار توزیع عادلانه منابع مالی محدود کشور هستند.

وی افزود: برقراری عدالت در توزیع خدمات و منابع مالی جزو موضوعاتی است که برای مردم حساسیت ایجاد کرده و برخی ها بر این عقیده هستند دولت شهرستان هایی همچون اهر و هریس را رها کرده است.

نماینده مردم اهر و هریس در مجلس همچنین با انتقاد از اینکه دولت برای پروژه های نیمه تمام ورزشی این شهرستان ها هزینه کرده اما بدون تکمیل رها کرده است، اظهار کرد: خوب می دانیم که دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است اما این دلیل نمی شود که در شهرستان ها پروژه های مورد نیاز به خصوص پروژه های ورزشی تکمیل نشود.

عبدالهی افزود: تکمیل ورزشگاه ۵۰۰۰ نفری شهرستان اهر و بازسازی و تکمیل چمن ورزشگاه شهرستان هریس از جمله نیازمندی های ورزشکاران این شهرستان ها است.

وی در پایان با بیان اینکه ورزشگاه مناسب برای شهر ۱۰۰ هزار نفری ضروری است، تصریح کرد: در بحث ورزشگاه نیمه تمام ۵۰۰۰ نفری شهرستان اهر میلیارد ها هزینه شده ولی به بهانه محدودیت منابع مالی آن مقداری که قبلاً هزینه کرده اند را نیز حیف و میل می کنند که لازم است مسئولان وزارت ورزش و جوانان اقدامات لازم را در جهت تکمیل آن انجام دهند.