به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مهندس کمال امید در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه رانندگان تاکسی معتقدند به دلیل افزایش هزینه های قطعات خودرو و ثابت ماندن نرخ کریه تاکسی ها، متضرر می شوند، گفت: لایحه جدید افزایش نرخ کرایه تاکسی ها در اهر به شورای شهر ارسال شده است که طی این لایحه در برخی مسیرها ۲۰ درصد و در برخی مسیر های دیگر نیز ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ کرایه پیش بینی شده است.

وی افزود: رانندگان تاکسی قبلا نیز پیگیر افزایش قانونی نرخ کرایه بودند و ما نیز بر حسب مطالبات رانندگان تاکسی لایحه ای در خصوص افزایش نرخ کرایه تاکسی ها را به شورا تقدیم کردیم که علی رغم تصویب اعضای شورا، در هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر اهر رد شد.

شهردار اهر در خصوص علت رد مصوبه قبلی افزایش نرخ کرایه تاکسی ها گفت: نظر اعضای هیئت تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر اهر این بودکه قیمت اجناس به صورت سرسام آور افزایش یافته و فعلا نمی توان نرخ کرایه ها را افزایش داد.

مهندس امید در پایان با بیان اینکه به جهت پیگیری مطالبات رانندگان تاکسی، لایحه افزایش نرخ کرایه را مجدداً به شورای شهر ارجاع دادیم، گفت: درخواست رانندگان تاکسی برای افزایش نرخ کرایه به حق دانست که پیگیر هستیم تا دومین لایحه افزایش نرخ کرایه تاکسی ها مورد تأیید قرار گیرد.