به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، ایرج مرندی در جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اهر با اشاره به اعتبارات تخصیص یافته به روستاهای فاقد دهیاری شهرستان های اهر و هوراند، گفت: با توجه به سکونت ۴ هزار و ۳۹۸ نفر در روستای فاقد دهیاری اهر، طی سال جاری تا به امروز ۵ میلیار و ۶۱۰ میلیون ریال اعتبار به روستاهای فاقد دهیاری این شهرستان تخصیص یافته است.

وی اظهار داشت: اعتباراتی که به روستاهای فاقد دهیاری تخصیص می یابد بر اساس سرانه جمعیتی است که بر اساس سرشماری جمعیت سال ۹۰ در طول ۹ ماهه سال گذشته ۱ میلیار و ۱۸۰ میلیون ریال به شهرستان اهر و ۱ میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال نیز به روستاهای فاقد دهیاری شهرستان هوراند تخصیص یافته است.

معاون دفتر امور روستایی و شوراهای آذربایجان‌شرقی افزود: سر جمع اعتبارات تخصیص یافته به روستاهای فاقد دهیاری شهرستان اهر در سال گذشته ۲ میلیارد و ۷۹۰ میلیون ریال و برای شهرستان هوراند ۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال بوده است.

ایرج مرندی در پایان با بیان اینکه اگر قرار باشد تا پروژه ای در روستاهای فاقد دهیاری اجرایی شود، بایستی با مشارکت مردم باشد، تصریح کرد: در اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی در روستاها، ۸۰ درصد اعتبار پروژه ها از سوی بسیج سازندگی و ۲۰ درصد از سوی دولت تأمین می شود که این مشارکت ها در اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی روستاها بسیار گره‌گشا است.