به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، رحیم عبدالهی در گفتگو با خبرنگاران گفت: زندانی محکوم به قصاص نفس که از سال ۱۳۹۱در زندان بود، با رضایت اولیای دم در شهرستان اهر از قصاص راهیی یافت.

وی گفت: به حول و قوه الهی و با تلاش رئیس دادگستری، دادستانی و اعضای شعبه سوم شورای حل اختلاف شهرستان اهر، زندانی (الف. م) محکوم به قصاص نفس که از سال ۱۳۹۱ به علت قتل عمد در زندان بود، با پرداخت بخشی از دیه متعلقه و اخذ رضایت اولیای دم از قصاص رهایی یافت.