به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، دکتر مجید خدابخش در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی با تاکید بر پرداخت نیم درصد اعتبارات شهرداری ها به نهاد کتابخانه های عمومی، گفت: شهرداری ها طبق قانون موظف به پرداخت این مبلغ هستند و نهاد کتابخانه های عمومی باید نسبت به وصول آن از تمام ابزارهای قانونی استفاده کند.

وی افزود: نیم درصد اعتبارات شهرداری ها، سهم کتابخانه های عمومی است که باید صرف توسعه زیرساخت ها و تهیه زمین برای ساخت کتابخانه های عمومی توسط خیرین شود.

استاندار آذربایجان شرقی با قدردانی از خیران کتابخانه ساز استان، اظهار داشت: برای استفاده بهتر از ظرفیت خیران در این حوزه، نهاد کتابخانه‌ های عمومی باید طرح آمایش کتابخانه‌ های استان را تهیه و بر اساس آن، نیازهای موجود را در اختیار خیران قرار دهد.

دکتر خدابخش با بیان اینکه جلب مشارکت خیران نیازمند نهادسازی در مجموعه کتابخانه های عمومی است، افزود: خیران نباید به دنبال کارهای اداری باشند و لازم است نهاد کتابخانه‌ های عمومی این امور را پیگیری کند.

وی در پایان با اشاره به اینکه موضوع خیران کتابخانه‌ ساز هنوز در بین افکار عمومی جا نیفتاده است، گفت: باید در این خصوص اطلاع‌ رسانی و آگاه‌ سازی انجام شود و نهادینه کردن این امر مقدمه‌ ای است تا اداره کتابخانه‌ ها و فعالیت برخی دستگاه‌ های خدمات‌ رسان دیگر توسط شوراها و مردم اداره شود.

گفتنی است در این نشست موضوع پرداخت نیم درصد اعتبارات شهرداری‌ ها به نهاد کتابخانه‌ های عمومی و گزارش عملکرد انجمن خیران کتابخانه‌ ساز استان بررسی شد.