به گزرش اهر خبر (اهر نیوز)، علی محمودی در جلسه کارگروه امور بانوان شهرستان هریس گفت: یکی از مهمترین وظایف کارگروه امور بانوان و خانواده، شناسایی مسائل و مشکلات زنان در حوزه های مختلف اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی و تلاش برای حل مشکلات و توانمندسازی بانوان است.

وی از اعضای کارگروه خواست نهایت اهتمام خود را در حل معضلات حوزه بانوان بکار گیرند.

گفتنی است در این جلسه که به منظور بررسی مسائل و مشکلات بانوان در حوزه های کاری آنها و تشکیل کمیته های فرعی برگزار شده بود، حاضرین به ارائه توضیحات و مسائل و مشکلات کاری خود پرداختند.