به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، در پنج ماهه منتهی به مرداد سال جاری، تعداد ۳۴ نفر بر اثر حوادث کاری در استان آذربایجان شرقی جان خود را از دست داده اند که این تعداد نسبت به دوره مشابه در سال گذشته که تعداد تلفات ۲۵ نفر بوده، ۳۶ درصد افزایش داشته است.

در مرداد امسال نیز تعداد ۶ نفر در اثر حادثه کاری جان خود را از دست داده که نسبت به مرداد سال گذشته یک نفر کاهش یافته است.

گفتنی است در سال گذشته تعداد ۶۷ نفر در اثر حادثه کاری دراستان فوت کرده اند که از این تعداد یک نفر زن بوده است.

بر اساس این گزارش مصدومین ناشی از حوادث کاری در طی همین مدت ۵۷۰ نفر بوده که از این تعداد ۲۱ نفر زن و ۵۴۹ نفر مرد بودند.

همچنین مصدومین حادثه کاری مرداد امسال ۱۲۶ نفر بوده که نسبت به سال گذشته ۹ درصد کاهش را نشان می دهد.

قابل ذکر است در سال گذشته تعداد مصدومین حوادث کاری که به ادارات پزشکی قانونی استان مراجعه داشته اند یک هزار و ۳۳۲ نفر بود که از این تعداد ۳۴ نفر زن و یکهزار و ۲۹۸ نفر مرد بودند.