به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، اطلاعیه ها و تعطیلی مدارس شهرهای منطقه ارسباران به شرح زیر می باشد:

اهر:  مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی و دوره اول متوسطه مناطق شهری و در مناطق روستایی تمامی مقاطع تحصیلی نوبت صبح تعطیل می باشند.

ورزقان: کلیه مقاطع مدارس مناطق شهری و روستایی در نوبت های صبح و بعدازظهر تعطیل می باشند.

هریس: کلیه مقاطع مدارس مناطق شهری و روستایی در نوبت صبح تعطیل می باشند.

کلیبر و عشایر: کلیه مقاطع مدارس مناطق شهری و روستایی در نوبت صبح تعطیل می باشند.

هوراند: کلیه مقاطع مدارس مناطق شهری و روستایی در نوبت صبح تعطیل می باشند.

خداآفرین و عشایر: کلیه مقاطع مدارس مناطق شهری و روستایی در نوبت صبح تعطیل می باشند.

خواجه: کلیه مقاطع مدارس مناطق شهری و روستایی در نوبت صبح تعطیل می باشند.