به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، ۱۲۴هزار پیامبر از طرف خداوند برای هدایت بشر مبعوث شدند که در قرآن اسم ۲۵ تن از آن‌ ها ذکر شده است و در چندین هزار سال پیش عده‌ ای از پیامبران الهی به سرزمین ایران آمدند تا به اذن خدا، انسا ن‌ها را هدایت کرده و از خطر شرک نجات دهند که هریک شجره نامه و نسب نامه مشخص و معتبری دارند.

آذربایجان شرقی

۱. حضرت جرجیس (ع)، شهرستان جلفا، روستای دره شام – گلفرخ، کلید داغی
۲. حضرت یونس (ع) شهرستان: مرند
۳. ارمیای نبی (ع) شهرستان هریس، بدوستان غربی، روستای جیغه

اصفهان

۱. حضرت شعیا (ع): شهرستان اصفهان؛ هاتف
۲. حضرت یوشع (ع): گلستان شهدا
۳. دانیال پیغمبر (ع) شهرستان گلپایگان، گلشهر
۴. حضرت صالح (ع) شهرستان گلپایگان، گلشهر
۵. حضرت یحیی (ع) شهرستان گلپایگان روستای قالقان

تهران

۱. حضرت لوط (ع) شهرستان رباط کریم، روستای پیغمبر

خراسان رضوی

۱. شعیب پیغمبر (ع) شهرستان قوچان، روستای مزرج

خراسان شمالی

۱. حضرت ایوب (ع) شهرستان بجنورد، روستای ایوب

زنجان

۱. حضرت قیدار نبی (ع): شهرستان قیدار

سمنان

۱. پیغمبران (سام و لام) (ع) شهرستان سمنان، شمال شرقی سمنان
۲. ارمیا (ع) شهرستان شاهرود، شهر میامی، روستای ارمیا
۳. حضرت جرجیس (ع) شهرستان شاهرود، بیارجمند، خوارتوران
۴. حضرت دانیال (ع) شهرستان شاهرود، شهر میامی، روستای سوداغلن
۵. دانیال پیغمبر (ع) شهرستان شاهرود، روستای کالپوش

فارس

۱. شیث پیغمبر (ع)، شهرستان فیروزآباد، روستای مهکویه سفلی
۲. نوح نبی‌الله (ع) شهرستان ممسنی، روستای جاوید حجت‌آباد

قزوین

۱. چهار انبیاء (ع)، شهرستان قزوین بخش مرکزی، خیابان پیغمبریه
۲. ایوب و یوشع (ع)، شهرستان قزوین، بخش رویارالموت، روستای بالاروچ
۳. خضر (ع) شهرستان قزوین، بخش رودبار الموت، روستای گازرخان
۴. سام و جالوت (ع)، شهرستان قزوین، رودبار، روستای یکاکلایه علیا

گلستان

۱. صالح پیغمبر (ع)، شهرستان گرگان، آق قلا، روستای آق قنبر
۲. حضرت یعقوب (ع) شهرستان گرگان، آق قلا ـ. روستای صحنه علیا

لرستان

۱. داوود پیغمبر (ع)، شهرستان الیگودرز، ازنا، روستای داوود پیغمبر

مرکزی

۱. اشموئیل نبی‌الله (ع) شهرستان ساوه، بخش مرکزی روستای پیغمبر

همدان

۱. حیقوق نبی (ع)، شهرستان تویسرکان، حبقوق نبی بلوار حبقوق
۲. حجی پیامبر (ع)، شهرستان همدان، بازار فلسطین

خوزستان

۱. حزقیل (ع) شهرستان دزفول، خیابان شریعتی
۲. دانیال نبی (ع) شهرستان شوش، خیابان امام خمینی (ره)

مازندران

۱. ایوب پیغمبر (ع)، شهرستان تنکابن، شهر عباس آباد روستای پرچور
۲. دانیال نبی (ع)، شهرستان تنکابن، سلمانشهر ـ دانیال