به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، در هفته کتاب و کتابخوانی، شهرستان اهر در حوزه ترویج کتابخوانی موفق به کسب عناوین کتابدار برتر کشوری و استانی، کتابخوانان برتر استانی در سطح کودکان و جوانان شد.

رقیه قاسمی وجنی، با ١١ سال خدمت در کسوت کتابدار در کتابخانه های عمومی اهر  عنوان کتابدار برتر کشوری را به دست آورد و مرضیه دشتی ٨ سال عنوان کتابدار برتر استانی را ازآن خود کرد.

همچنین کتابخانه عمومی آیت ا… نجفی اهری  کتابخانه  برتر  استان شناخته شد و از زهرا عبادی، خدیجه صادق‌ پور، حمیده شبانی چولقشلاقی و علی محمدپور به عنوان پرسنل کتابخانه برتر تقدیر شد.

محمدرضا چمنی، عضو برتر کتابخوان در سطح جوانان استان نیز از کتابخانه شیخ شهاب الدین اهری، هادی عبدی، عضو برتر کتابخوان در سطح جوانان استان از کتابخانه آیت ا… نجفی اهری و ثنا اکبری، عضو برتر کتابخوان در سطح کودکان از کتابخانه های عمومی اهر شناخته شدند.

گفتنی است شهرستان اهر نیز به عنوان شهرستان فعال در جشنواره کتابخوانی رضوی در سطح استان شناخته شد و از مدیر اداره کتابخانه های این شهرستان تقدیر به عمل آمد.