به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، مطلبی فر در گفتگو با خبرنگاران ضمن اعلام این مطلب گفت: میزان بارش در سال آبی جاری ۷۷.۳ میلی متر به ثبت رسیده که نسبت به سال گذشته که ۶۲.۰ میلی متر بود، ۲۴.۷ درصد و نسبت به بلند مدت که ۶۵.۵ میلی متر بود ۱۸.۱ درصد رشد داشته است.

وی افزود: بیشترین میزان بارش از شهرستان ملکان با ۱۰۴.۴ میلی متر و کمترین بارش از شهرستان سراب با ۵۴.۴ میلی متر ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان شرقی ادامه داد: بیشترین میزان افزایش بارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته از شهرستان بناب ۱۳۳ درصد و بیشترین کاهش از شهرستان کلیبر ۳۹.۹- درصد بوده است.

مطلبی فر همچنین در پایان گفت: میزان بارش در شهرستان تبریز ۷۵.۵ میلی متر بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۷۰.۷ درصد و نسبت به بلند مدت ۲۰.۵ درصد افزایش داشته است.