به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، احد جودی با اشاره به اینکه ۷۵ درصد جمعیت واجد شرایط استان برای دریافت کارت ملی ثبت نام کرده اند و برای ۷۲ درصد آن ها کارت ملی صادر شده است، گفت: از حدود ۳ میلیون و ۹۸ هزار و ۴۱۳ نفر جمعیت واجد شرایط دریافت کارت ملی و بالای ۱۵ سال استان، حدود ۲ میلیون و ۳۲۳ هزار نفر برای دریافت کارت ملی ثبت نام کرده اند.

وی اظهار داشت: حدود ۲۵ درصد جمعیت واجد شرایط استان کارت ملی ندارند که ثبت نام از این افراد برای صدور کارت در دفاتر پیشخوان و باجه های پستی انجام می شود.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی یادآوری کرد: در سطح استان ۶۰ دفتر پیشخوان، ۲۳ باجه پستی و سیستم سیار ثبت احوال (برای موارد خاص) برای ثبت نام کارت هوشمند ملی به مردم خدمات می دهند.

جودی با اشاره به اینکه در برخی سایت ها خبری مبنی بر اتمام اعتبار همه کارت های ملی قبلی منتشر شده بود، ادامه داد: اعتبار این کارت ها تا پایان سال تمدید شده است ولی افرادی که برای دریافت کارت جدید هوشمند ملی ثبت نام کرده و کارت های آن ها صادر شده و اقدام به دریافت آن نکرده اند، یک هفته مهلت دارند تا نسبت به دریافت کارت های خود اقدام کنند.

وی گفت: اگر این افراد اقدام به دریافت کارت های هوشمند ملی خود نکنند، کارت های آن ها باطل خواهد شد.

مدیرکل ثبت احوال آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به طرح بومی سازی تولید کارت هوشمند ملی در داخل کشور، افزود: در هفته گذشته تولید این کارت ها به صورت آزمایشی انجام شد و تا پایان امسال کارت های هوشمند ملی در داخل کشور تولید و به افراد واجد شرایط ارائه می شود.

بر اساس آمار سال ۱۳۹۰، آذربایجان شرقی دارای ۳ میلیون و ۷۲۴ هزار و ۶۲۰ نفر است که حدود ۷۰ درصد آن بالای ۱۵ سال دارند.