به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، دکتر محمدرضا پورمحمدی در جلسه شورای معادن استان آذربایجان شرقی بر لزوم انتقال حساب های مالی و مالیاتی شرکت مس سونگون ورزقان به استان تاکید کرد و گفت: هزینه هایی که از بهره برداری این معدن به زیرساخت‌ های استان آذربایجان شرقی تحمیل می شود باید از محل درآمد های آن جبران شود که به این منظور لازم است منابع و گردش مالی این شرکت در خود استان ثبت شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه از سرمایه گذاران بخش معدن حمایت می کنیم، افزود:‌ دبه کسانی که مجوز اکتشاف گرفته‌ اند و به دنبال سوء استفاده هستند یا توانایی کافی برای انجام عملیات اجرایی ندارند اجازه فعالیت داده نمی‌ شود.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین بر رصد فعالیت های معدنی در محدوده هایی که مجوز اکتشاف برای آنها صادر شده است، گفت: طبق قانون، کسانی که در مهلت تعیین شده نسبت به انجام عملیات اکتشاف اقدام نکنند پروانه اکتشاف و بهره‌ برداری آنها باطل می‌ شود.

محمدرضا پورمحمدی در پایان بر رعایت قانون و همچنین اصلاح برخی از مواد قانونی درخصوص احیای منابع طبیعی که در اثر بهره‌ برداری از معادن تخریب شده است، تأکید کرد.