به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، صبح امروز، چهارشنبه سامانه پخش شبکه های تلویزیونی دیجیتال در ایستگاه های ورزقان، آوان، آستمال، گوراند، هیزه جـان، اوجاق کندی، تپه کلو، گال، جوشین و پنگجه راه اندازی شد.

احداث ایستگاه تلویزیونی و نصب دکل ۳۶ متری در ایستگاه تپه کلو از دیگر پروژه های امروز بود.

گفتنی است با افتتاح این پروژه ها، تعداد کل ایستگاه های موجود در شهرستان ورزقان به ۳۷ ایستگاه، ایستگاه های متصل به سامانه پخش دیجیتال به ۱۸ ایستگاه و درصد کل پوشش شهرستان ورزقان به ۸۷.۲ درصد رسید.