به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، این زمین لرزه در فاصله ۲۳ کیلومتری #اهر، ۱۸ کیلومتری #هریس و ۲۹ کیلومتری #بخشایش در عمق ۱۳ کیلومتری از سطح زمین و در مختصات ۳۸.۴۱ ۳۸.۳۱ شمالی و ۴۶.۹۳ شرقی رخ داده است.

در حال حاضر خوشبختانه گزارشی از خسارات جانی و مالی احتمالی این زمین‌لرزه مخابره نشده است.