به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، جواد رحمتی در جلسه شورای فنی استان آذربایجان شرقی، با تاکید بر لزوم توجه به اجرای صحیح قانون در برگزاری مناقصات، تصریح کرد: تمامی مناقصات باید با پرهیز از هرگونه انحصارگرایی انجام شده و سازمان بازرسی نیز بر روند آن نظارت جدی داشته و با متخلفین برخورد جدی داشته باشد.

 وی ادامه داد: ایجاد شرایط برابر در مناقصات باید مورد توجه تمامی ادارات و دستگاه های اجرایی قرار گرفته و با تعریفی صحیح از ارزیابی کیفی، به سمت عدالت هرچه بیشتر در بین شرکت های هم تراز حرکت کنیم.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی در پایان گفت: سلیقه ای برخورد کردن ادارات در انجام وظایف محوله، باعث بدبینی مردم نسبت به کشور و نظام می شود و باید از این امر پرهیز کرد.

گفتنی است در این نشست، فاز شناخت و نیازسنجی طرح sdi سازمان مدیریت و برنامه ریزی و اطلاعاتی جامع از آخرین وضعیت داده های مکانی دستگاه های اجرایی استان نیز ارائه شد که رحمتی در این خصوص بر لزوم استفاده تمامی دستگاه های اجرایی بر استفاده از این سیستم و ایجاد زمین های لازم برای سهولت در استفاده از داده های آماری در این خصوص تاکید کرد.