به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، در جلسه «کمیته ثبت ملی میراث فرهنگی ناملموس و حاملان آن» با حضور محمدحسن طالبیان، معاون میراث فرهنگی کشور و کارشناسان و مدیران ارشد حوزه میراث ناملموس در سازمان میراث فرهنگی برگزار شد، فنون سنتی پخت نان محلی یوخا در فهرست ملی میراث ناملموس کشور ثبت شد.