به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، هیئت وزیران در جلسه ۵ اسفند ۱۳۹۷ به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب ۱۳۶۲- با تبدیل روستای اربطان هریس به شهر موافقت کرد.

بر اساس این مصوبه، روستای اربطان دهستان بدوستان غربی بخش خواجه شهرستان هریس در استان آذربایجان شرقی، به شهر تبدیل و به عنوان شهر اربطان شناخته می شود.

بر اساس سرشماری ۱۳۹۵ این روستا دارای ۳ هزار و ۲۳۳ نفر جمعیت و ۹۳۶ خانوار می باشد.

گفتنی است اخذ عوارض از فعالیت های کارگاهی و اماکن تجاری و صدور پروانه های ساختمانی و … از منابع درآمدی پیش بینی شده برای شهرداری اربطان است.