به گزارش اهر خبر (اهر نیوز)، شهرام نریمانی با اشاره به پرداخت ۱۳۵ میلیارد تومان غرامت ناشی از خسارات پارسال به کشاورزان استان، از اجرای اجرای طرح بیمه پایه محصولات کشاورزی در این خطه خبر داد و گفت: این طرح با کمترین پرداخت حق بیمه از سوی کشاورزان و بیشترین تعهد پرداخت غرامت خسارت محصولات کشاورزی اجرا می شود.

وی اضافه کرد: در این نوع بیمه، بیمه از حالت حمایتی صرف به سمت مدیریت ریسک سوق می یابد.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی گفت: مشخصات بیمه پایه برای محصولاتی است که گسترده باشند و شدت خسارت زیاد بوده و با تواتر کم انجام شود.

نریمانی ادامه داد: بیمه های پایه را باید مدیریت بحران استان تایید کند و بعد از تائید ستاد بیمه استان به تائید ستاد صندوق بیمه برسد.

وی افزود: مهمترین خصیصه آن حق بیمه کم در مقابل تعهدات بالا است که حدود ۵۰ درصد ارزش روز محصول را پوشش خواهد داد.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین یادآوری کرد: این نوع بیمه محصولاتی مانند گندم، سیب و انگور را شامل می شود و در بخش دامی نیز دام صنعتی، گاو بومی و آمیخته، دام عشایر و گاو اصیل در واحدهای سنتی بهداشتی مشمول این نوع بیمه می شوند.

شهرام نریمانی گفت: بیمه پایه سایر بیمه های الحاقی را نیز در پی دارد که با افزایش نسبی نسبت به تعرفه های سال گذشته اعمال می شود.

مدیر گروه خدمات بیمه ای بانک کشاورزی استان آذربایجان شرقی در ادامه با اشاره به هدف این نوع بیمه، اعلام کرد: مهمترین رویکرد در بیمه پایه، تغییر نگرش و افزایش سطح بیمه محصولات کشاورزی است.

وی با اعلام اینکه امسال ۱۴۰ هزار هکتار اراضی زراعی و ۴۰ هزار هکتار باغات استان بیمه شده است، گفت: میزان غرامت پرداخت شده به خسارت دیدگان محصولات زراعی و باغی استان ناشی از مخاطرات آب و هوایی و تغییرات جوی در سال گذشته ۱۳۵ میلیارد تومان است.

مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان خاطرنشان کرد: سال گذشته در شهرستانهای اهر، ورزقان و هریس به محصولات کشاورزی خسارت ۱۰۰ درصدی وارد شده بود.